Produkter

Bergkrossprodukter

0-8 Stenmjöl

Den här krossprodukten rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter, körytor och plattsättning.

0-16 Slitlager

Den här krossprodukten rekommenderas till att användas som väggrus.

 

0-32 Bärlager

Den här krossprodukten rekommenderas till bärlager i vägar och planer.

 

0-90 Förstärkningslager

Den här krossprodukten rekommenderas till förstärkningslager i vägar och planer.

0-150 Bergkross

Grovt förstärkningslager för större lagertjocklekar.


8-16 Makadam

Den här krossprodukten rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen och som överyta på garageplaner.

16-32 Makadam

Den här krossprodukten rekommenderas till dräneringslager vid hus- och anläggningsbyggen.

32-64 Makadam

16-32 Makadam

Den här krossprodukten rekommenderas till ytlager till gårdsplaner, dräneringar m.m.

Natur

8-16 Ärtsingel (Natur)

8-16 Ärtsingel Natur
Tillfälligt slut

Den här grusprodukten rekommenderas som överyta på trädgårds- och parkgångar.

16-32 Singel (Natur)

Den här grusprodukten rekommenderas till dränering.

Fyllnadssand 0-8
Används till dränering, packsand. plattsättning, fyllnad.

Matjord
Används främst till gräsmattor.